AVG, wat moet ik ermee?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt eraan. Per 25 mei 2018 vervangt het de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG geldt voor alle ondernemers, van groot-zakelijk tot ZZP’er.

Wat kunt u doen als ondernemer?
Mogelijk hebt u al diverse maatregelen genomen om op 25 mei AVG-proof te zijn. U kunt daarbij denken aan technische maatregelen. Door het versleutelen van gegevens, zorgen voor een goede beveiliging en het frequent draaien van updates.

Ook organisatorische maatregelen zijn erg belangrijk. Dit kunt u doen door het opstellen van procedures en veiligheidsvoorschriften of een bewustwordingstraining van uw personeel. Welke informatie mag u opslaan en welke medewerkers kunnen daarbij? U blijft bijvoorbeeld verantwoordelijk voor persoonsgegevens van uw personeel, ook al komen deze bij uw salarisadministratiekantoor te liggen. In verwerkersovereenkomsten kunnen hier afspraken over gemaakt worden. Het opslaan van privacygevoelige informatie raakt daarmee ook al snel het risico van datalekken (of datahacken).

AVG en verzekeren
Op het gebied van AVG zult u aantoonbaar uw procedures moeten borgen. Een reguliere Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) biedt echter geen dekking voor schade of boetes door datalekken. Een cyberverzekering kan hier wel uitkomst bieden. Cybercriminaliteit is vandaag de dag een van de meest voorkomende gebeurtenissen, ook al bent u AVG-proof!

Een moedwillige aanval door een hack of Ddos-aanval, het verlies van een USB-stick, diefstal van uw laptop of misschien het falen van eigen of externe IT-systemen. Het zijn allemaal voorbeelden van situaties waarin veel (belangrijke) data verloren kan gaan of beschadigd kunnen worden met als gevolg: grote financiële schade voor uw bedrijf! De cyberverzekering bestaat uit zes dekkingsrubrieken:

  • Systeeminbraak; dekt de eigen kosten als gevolg van inbraak.
  • Privacy; dekt de gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens.
  • Digitale aansprakelijkheid; als uw website of e-mail onbedoeld het auteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus bevat, dekt deze module de hieruit voortvloeiende schade.
  • Hacking; dekt schade veroorzaakt door hackers.
  • Afpersing; beschermt u tegen de schade van hackers die uw website of data gijzelen. U krijgt bijstand van een security-adviesbureau en eventueel betaald losgeld wordt vergoed.
  • Omzetverlies door cyberaanvallen; dekt omzetverlies na een Ddos-actie of cyberaanval.

Met de komst van AVG en de verscherpte wetgeving is een cyberverzekering een absolute must in uw verzekeringspakket. Wilt u meer informatie? Ik praat u hier graag over bij.

Met vriendelijke groet,

Martijn Hartgerink

Adviseur zakelijk

« Terug naar het nieuwsoverzicht
Contact opnemen
Maak een afspraak!
Bel met ons voor een advies op maat