Controleer uw beschikking gedifferentieerde premie Whk 2017!

Controleer uw beschikking gedifferentieerde premie Whk 2017!

Eind vorig jaar of begin dit jaar heeft u van de Belastingdienst de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2017 ontvangen. Op deze beschikking staat aangegeven welke premie u in 2017 betaalt aan de Belastingdienst voor het WGA- en Ziektewetrisico. De door u te betalen premies staan in 2017 op 0% indien u in het verleden gekozen heeft om eigenrisicodrager te worden.

Financieel voordeel
De afgelopen jaren hebben wij reeds honderden werkgevers ondersteund en geholpen bij het maken van keuzes op het gebied van eigenrisicodragen WGA en Ziektewet. Onze ervaring is dat er regelmatig fouten in de beschikking(en) van de Belastingdienst staan. Uitkeringslasten van ex-werknemers die onterecht worden toegerekend waardoor u als werkgever onnodig (en vaak onopgemerkt) teveel betaalt! Ook in het afgelopen jaar hebben wij voor diverse werkgevers tienduizenden euro’s bespaard door correctie van foutieve beschikkingen en advisering op het gebied van eigenrisicodragen.

Let wel, wanneer u een kleine werkgever bent (loonsom tot € 322.000,-) betaalt u een vaste gedifferentieerde premie aan de Belastingdienst die afhankelijk is van de landelijke schade in uw sector. In dit geval is er veelal géén financieel voordeel te behalen door eigenrisicodrager te worden of controle van uw beschikking.

Kom in actie!
Of u nu op dit moment eigenrisicodrager bent (of bent geworden) of publiek verzekerd bij het UWV (Belastingdienst), controleer te allen tijde uw beschikking Werkhervattingskas! Wij kunnen u helpen bij deze controle en aanvullend adviseren op het gebied van eigenrisicodragen WGA en Ziektewet. Bent u een werkgever met een loonsom hoger dan ca.
€ 500.000,- en wilt u gebruik maken van onze expertise? Neem dan contact op met één van onze verzuim- en inkomensspecialisten om de mogelijkheden te bespreken.

« Terug naar het nieuwsoverzicht
Contact opnemen
Maak een afspraak!
Bel met ons voor een advies op maat