Goed personeel is schaars, wees er zuinig op!

Het ziekteverzuim in Nederland is in de afgelopen 10 jaren niet zo hoog geweest als nu. Een toename van het aantal oudere werknemers, werkdruk, stress en een groeiende economie zijn enkele factoren die hieraan bijdragen.

Samenwerking
Verzuim van werknemers heeft grote invloed op de dagelijkse bedrijfsvoering. Denk hierbij o.a. aan de wettelijke loondoorbetalingsverplichting van de zieke werknemer, reïntegratiekosten, het inhuren van vervangend personeel en het niet kunnen halen van gestelde deadlines. Om het verzuim terug te dringen is een goede samenwerking tussen werkgever, werknemer, Arbodienst, verzekeraar en assurantietussenpersoon van groot belang. Uiteindelijk zijn alle partijen namelijk gebaat bij het voorkomen van uitval en een spoedig herstel van de werknemer.

Arbodienst
Eén van de gevolgen van het toegenomen verzuim die wij de afgelopen jaren hebben waargenomen is dat werkgevers minder tevreden zijn over de kwaliteit van hun Arbodienstverlener. Juist de rol van een Arbodienstverlener is uiterst cruciaal als het gaat om terugdringen van ziekteverzuim. Dit is voor ons reden geweest een eigen vestiging in Hoogeveen te starten als onderdeel van het landelijk opererende NLG Arbo. Door korte lijnen, regionale betrokkenheid en een actieve houding zijn wij er van overtuigd u (nog) beter te ontzorgen en samen met u het verzuim te managen met als hoofddoel: tevreden werknemers en kostenbesparing door o.a. het terugdringen van ziekteverzuim.

Verlenging
Binnenkort zult u het jaarlijkse verlengingsvoorstel van de verzekeraar en Arbodienst weer ontvangen. In veel gevallen zult u merken dat door het toegenomen verzuim de premies zullen stijgen. Dit is dan ook hét moment om uw ziekteverzuim(verzekering) en Arbodienstverlening nader te bekijken.

Wij horen graag waar u als ondernemer tegenaan loopt. Wellicht dat wij samen met u tot een oplossing of betere invulling van uw verzuimproblematiek kunnen komen.

Met vriendelijk groet,

Benny Okken

« Terug naar het nieuwsoverzicht
Contact opnemen
Maak een afspraak!
Bel met ons voor een advies op maat