Service

Volmacht
Onder de naam UW Assuradeuren hebben wij sinds 2001 een volmachtbedrijf in huis. Voor verzekeringen die in ons volmachtbedrijf worden ondergebracht, maakt UW Assuradeuren de polis zelf op en wikkelt UW Assuradeuren in veel gevallen  de schades zelf af. Hierdoor zijn wij in staat u sneller te helpen, want wij zijn minder afhankelijk van verwerking door derden.

Bovenstaande betekent dat wij van de maatschappijen die wij in volmacht hebben de producten van deze verzekeraars voeren onder onze eigen naam.
Uiteraard houden wij daarnaast uw belangen in de gaten hetgeen betekent dat wij ook altijd beoordelen of er een beter product buiten ons volmacht bedrijf beschikbaar is. In praktijk noemt men dat  “ongebonden objectieve bemiddeling”.

Daar waar de producten vergelijkbaar zijn geven wij voorkeur aan de eigen producten van UW Assuradeuren. Voorts verwijzen u graag naar de website UW Assuradeuren waar de voordelen van een gevolmachtigd agent worden toegelicht.

Als volmachtbedrijf moet ons kantoor voldoen aan de wettelijke regels op het gebied van bedrijfsvoering en kennisniveau. De betrokken maatschappijen zijn gehouden aan de afspraken die wij met klanten maken. Naast de wettelijke regels is het vertrouwen van de volmacht gevende maatschappij daarom uiterst belangrijk. Het feit dat wij gevolmachtigd agent zijn, geeft aan dat we voldoen aan de meest stringente regelgeving op het gebied van bedrijfsvoering, kennisniveau en betrouwbaarheid. Tevens is UW Assuradeuren lid van de NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Agenten).
UW Assuradeuren is gevolmachtigd agent namens:
Arag, Avéro Achmea, Fatum, Nationale Nederlanden, Reaal, De Zeeuwse en Zevenwouden.
Op de website van UW Assuradeuren voor onze polisvoorwaarden  en de productwijzer.

Formulieren
Formulieren voor het doorgeven van een wijziging, een schade of een op- of aanmerking kunt u hieronder vinden.

Downloads
Ook belangrijke downloads met betrekking tot onze dienstverlening hebben we hieronder voor u op een rij gezet:

Social media
Contact opnemen
Maak een afspraak!
Bel met ons voor een advies op maat
0528 280 500