Wijziging Arbowet per 1 juli 2017: tijd voor controle van uw Arbocontract!

Per 1 juli 2017 zal de Arbowet worden aangepast. In deze wet staan de regels over de gezondheid, veiligheid en welzijn van uw medewerkers. Er zullen een aantal belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd welke de nodige aandacht verdienen. Het is daarom verstandig om u goed en tijdig voor te bereiden en onderstaande informatie te delen met uw medewerkers en ondernemingsraad.

Bent u klaar voor de nieuwe Arbowet?

Met de vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie, versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van preventiemedewerker en verbetert het de voorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts.

Wij hebben hieronder de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet:

 • Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een “open spreekuur”;
 • Iedere werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts;
 • De aangestelde bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken;
 • Afspraken over Arbodienstverlening moeten worden vastgesteld in een “basiscontract Arbodienstverlening”. In dit contract dient in ieder geval te staan:
  • De wijze van ziekteverzuimbegeleiding.
  • Dat de bedrijfsarts toegang heeft tot iedere werkplek.
  • Op welke wijze de Arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren.
  • Hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerkers en de OR zijn geregeld*.
  • Actualisatie en toetsing van Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)*.
  • Hoe de werknemers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion.
  • Hoe de klachtenprocedure werkt.
  • Hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

 

(*) In de week van 12 tot 16 juni is het de week van de RI&E. Meer informatie kunt u vinden op de volgende website: https://www.weekvanderie.nl.  

Uitvoering en handhaving

Vanaf 1 juli 2017 zijn alle werkgevers in Nederland wettelijk verplicht een basiscontract op te stellen waarin bovenvermelde zaken zijn vastgelegd. Voor alle lopende contracten geldt dat deze uiterlijk één jaar later aangepast dienen te zijn.

De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zal actief gaan controleren op de aanwezigheid en juistheid van dit basiscontract. Wanneer een dergelijk contract niet aanwezig of onvolledig is, zal de Inspectie SZW de betreffende werkgever hiervoor een boete opleggen en alsnog naleving eisen.

Meer weten?

Heeft u (nog) geen aanstelling bij een bedrijfsarts en/of Arbodienstverlener? Of heeft u de gewijzigde afspraken (nog) niet in een basiscontract (laten) vastleggen? Of heeft u de behoefte aan een training van de preventiemedewerker? Dan adviseren wij u dit spoedig te regelen. Voor vragen kunt u contact opnemen met één van onze verzuim- en inkomensspecialisten op telefoonnummer 0528-280565 of via e-mail verzuim@uiterwijkwinkel.nl.

« Terug naar het nieuwsoverzicht
Contact opnemen
Maak een afspraak!
Bel met ons voor een advies op maat