Stijgt uw zorgpremie meer dan de verwachte 3 euro per maand?

Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd dat de maandpremie naar verwachting met ongeveer 3 euro per maand zal toenemen. Binnenkort weten we het, want voor 12 november 2019 moeten de zorgverzekeraars hun premies voor het nieuwe jaar bekendgemaakt hebben. In deze blog gaat het over wat er in 2020 nog meer verandert in de zorgverzekering.

De overheid heeft bepaald dat de maximale korting van de collectieve zorgverzekeringen wordt gehalveerd. Het gaat om een wijziging van 10 naar 5 procent op de basisverzekering. Deze verlaging is in de op Prinsjesdag aangekondigde premiestijging nog niet meegenomen. Er is dus een grote kans dat de verlaging behoorlijke premiegevolgen heeft voor u, want circa twee derde van de Nederlanders heeft een zorgverzekering met collectiviteitskorting.

De hogere premie en de lagere korting betekent dat de zorgverzekering in 2020 weer duurder wordt. Voor de lagere inkomens wordt dit gecompenseerd doordat de maximale zorgtoeslag stijgt. Voor de middeninkomens die net niet in aanmerking komen voor de zorgtoeslag betekent het helaas dat ze de financiële klap zelf moeten opvangen. Het eigen risico blijft in 2020 gelukkig wel gelijk.

Ook positieve ontwikkelingen

Er zijn ook positieve ontwikkelingen. De dekking van de basisverzekering wordt uitgebreid met een aantal geneesmiddelen en behandelingen die voorheen niet vergoed werden. Tevens wordt begeleiding bij het stoppen met roken goedkoper, want de stoppen-met-rokenprogramma’s komen niet langer ten laste van het eigen risico.

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat voor u de mogelijkheden zijn? Wij helpen onze zakelijke relaties graag met het opzetten van een collectieve ziektekostenregeling voor hun personeel. Voor onze particuliere relaties kunnen wij na inventarisatie van de persoonlijke zorgwensen een passende zorgverzekering adviseren. Zeker als het gaat om zorg is een goed aansluitende dekking belangrijker dan de premie. Neem gerust contact op met één van onze adviseurs!

Met vriendelijke groet,

Eliane en Martine

Uiterwijk Winkel Verzekeringen

 

Big data & verzekeringen

De data-gedreven samenleving is volop in ontwikkeling. Termen als algoritmes en big data komen steeds vaker voorbij. Steeds meer bedrijven, waaronder verzekeraars, maken er dankbaar gebruik van. Maar wat is het nou eigenlijk en hoe kan deze technologie door verzekeraars worden toegepast?

Big data verwijst naar de online berg aan digitale gegevens. Deze enorme brij aan informatie groeit razendsnel en verdubbelt praktisch elke twee jaar. Dat komt doordat we massaal gebruik maken van bijvoorbeeld Google, social media en slimme apparaten. Big data is een goudmijn, algoritmes zijn de mijnwerkers die het goud uit die mijn kunnen halen. Een algoritme is eigenlijk een recept om een ‘probleem’ stapsgewijs op te lossen. Voor het bepalen van de benodigde stappen leert het ritme van de beschikbare data, door in die enorme hoeveelheid voorbeelden patronen te herkennen.

Een probleem kan bijvoorbeeld zijn: hoe kom ik met mijn auto het snelst van A naar B? Uw navigatiesysteem kan dit door gebruik van algoritmes berekenen en zich daarnaast aanpassen als de situatie verandert door bijvoorbeeld een wegafsluiting.

In verzekeringsland wordt veelvuldig geëxperimenteerd met algoritmes. Bijvoorbeeld bij het bestrijden van fraude. Fraude kost verzekaars en dus ook de premiebetalende klanten veel geld. Verdachte schadeclaims kunnen door toepassing van algoritmes sneller én beter worden herkend. Dat is voor de fraudebehandelaar een grote hulp. De behandelaar checkt het advies en kan vervolgens aangeven of het advies klopt. Daar leert het algoritme vervolgens ook weer van. Zo werkt het systeem steeds beter en gaan de kosten omlaag.

Ondanks dat we bij Uiterwijk Winkel deze ontwikkelingen met veel belangstelling volgen blijven wij ervan overtuigd dat een persoonlijke benadering niet kan worden vervangen door kunstmatige intelligentie. Iedereen is uniek en dat maakt een hokjesbenadering volgens ons onmogelijk. Menselijk contact en aandacht voor u als persoon blijft bij ons daarom hoog in het vaandel staan.

Bel dus ook gerust met één van onze adviseurs. We helpen u graag verder!

Met vriendelijke groet,

Ewout Schepers
Adviseur bij Uiterwijk Winkel Verzekeringen

 

Oh nee! Een aanrijding met een buitenlands kenteken. Wat nu?

In de dagelijkse praktijk zien wij een toename van het aantal aanrijdingen waarbij een voertuig met een buitenlands kenteken betrokken is. Doordat het goed gaat met de economie zien we met name steeds meer buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen.

U moet er natuurlijk niet aan denken, maar het kan gebeuren dat u bij zo’n aanrijding betrokken raakt waarbij de buitenlandse bestuurder aansprakelijk is. Hoe zorgt u er dan voor dat u uw schade vergoed krijgt?

Wat moet er geregeld worden na een aanrijding met een buitenlandse auto?
Vul samen het Europees schadeformulier in. Wissel contactgegevens uit met de andere partij en ook de telefoonnummers van eventuele getuigen. Maak ook foto’s van de schade en de omstandigheden. Leg de situatie zo goed mogelijk vast.

Is uw auto allrisk verzekerd?
Dan regelt uw verzekeraar de rest.

Is uw auto niet allrisk verzekerd?
Dan zult u het verhalen van de schade zelf moeten regelen.

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft met dekking ‘verkeer’, kunt u een beroep doen op die dekking. De verzekeraar verhaalt de schade dan voor u op de tegenpartij.

Heeft u geen rechtsbijstanddekking? Dan zult u in de basis de schade zelf moeten verhalen.  In Nederland kunt u hiervoor terecht bij het Nederlands Bureau der Motorrijtuigenverzekeraars. Zij weten wie de Nederlandse vertegenwoordiger van de buitenlandse verzekeraar is. U kunt de schade vervolgens met de vertegenwoordiger afhandelen.

Alleen als de buitenlandse auto uit een land komt dat niet op de groene kaart staat moet u zelf rechtstreeks de buitenlandse verzekeraar benaderen.

Tot slot.
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zorg er dus voor dat u altijd een Europees schadeformulier in de auto heeft liggen.

Bent u klant bij Uiterwijk Winkel? Dan wil ik u oproepen sowieso even met ons af te stemmen.  Wij helpen u graag zo snel mogelijk weer op weg!

Met vriendelijke groet,

Maurice de Lange
Schadebehandelaar bij Uiterwijk Winkel Verzekeringen

Zonnepaneelinstallaties leiden tot meer woningbranden

Tegenwoordig zijn zonnepanelen goed betaalbaar. Steeds meer mensen zien een kans om op deze duurzame manier te besparen. Het aantal woningen met zonnepanelen in ons land neemt de laatste jaren dan ook sterk toe. Er zijn inmiddels zo’n 12 miljoen zonnepanelen!

Behalve voordelen is er ook een nadeel aan deze manier van energie opwekken: het risico op brand wordt groter. Matig installatiewerk van de panelen en omvormers is een steeds vaker voorkomende oorzaak van woningbranden.

Wat gaat er mis bij de installatie?
Installateurs leven bouw- en elektrotechnische regels lang niet altijd na bij het plaatsen van de panelen. Vooral bij particulieren levert dit een risico op. Dat komt omdat zonnepaneelinstallaties van particulieren doorgaans niet geïnspecteerd worden voordat ze worden opgeleverd. Fouten komen daardoor pas later aan het licht. Denk aan onjuist aangesloten kabels of panelen die te dicht tegen het dak aan worden geplaatst. Of lekkage doordat er dakpannen zijn gescheurd.

Brand voorkomen
Er zijn verschillende dingen die u kunt doen om brand door zonnepanelen zoveel mogelijk te voorkomen.

  • Kies voor een betrouwbaar bedrijf dat kwaliteit levert. Laat de panelen liefst plaatsen door een lokaal bedrijf.
  • Maak goede afspraken over garantie en onderhoud.
  • Check zelf regelmatig of het installatiemateriaal nog goed is en op zijn plek zit.
  • Bewaar alle papieren goed, zorg ervoor dat u weet wat voor zonnepanelen er bij u geplaatst zijn.

Verzekerd van een goede nachtrust
Uiteraard kan het altijd gebeuren dat u toch met brand te maken krijgt, ondanks gedane maatregelen. Zorg er daarom voor dat uw woning goed verzekerd is. Zonnepanelen zijn niet altijd automatisch meeverzekerd op uw woonhuisverzekering. Het is daarom belangrijk wijzigingen zoals het plaatsen van zonnepanelen door te geven aan uw verzekeraar of tussenpersoon.

Met vriendelijke groet,

Martine de Groot

Goed personeel is schaars, wees er zuinig op!

Het ziekteverzuim in Nederland is in de afgelopen 10 jaren niet zo hoog geweest als nu. Een toename van het aantal oudere werknemers, werkdruk, stress en een groeiende economie zijn enkele factoren die hieraan bijdragen.

Samenwerking
Verzuim van werknemers heeft grote invloed op de dagelijkse bedrijfsvoering. Denk hierbij o.a. aan de wettelijke loondoorbetalingsverplichting van de zieke werknemer, reïntegratiekosten, het inhuren van vervangend personeel en het niet kunnen halen van gestelde deadlines. Om het verzuim terug te dringen is een goede samenwerking tussen werkgever, werknemer, Arbodienst, verzekeraar en assurantietussenpersoon van groot belang. Uiteindelijk zijn alle partijen namelijk gebaat bij het voorkomen van uitval en een spoedig herstel van de werknemer.

Arbodienst
Eén van de gevolgen van het toegenomen verzuim die wij de afgelopen jaren hebben waargenomen is dat werkgevers minder tevreden zijn over de kwaliteit van hun Arbodienstverlener. Juist de rol van een Arbodienstverlener is uiterst cruciaal als het gaat om terugdringen van ziekteverzuim. Dit is voor ons reden geweest een eigen vestiging in Hoogeveen te starten als onderdeel van het landelijk opererende NLG Arbo. Door korte lijnen, regionale betrokkenheid en een actieve houding zijn wij er van overtuigd u (nog) beter te ontzorgen en samen met u het verzuim te managen met als hoofddoel: tevreden werknemers en kostenbesparing door o.a. het terugdringen van ziekteverzuim.

Verlenging
Binnenkort zult u het jaarlijkse verlengingsvoorstel van de verzekeraar en Arbodienst weer ontvangen. In veel gevallen zult u merken dat door het toegenomen verzuim de premies zullen stijgen. Dit is dan ook hét moment om uw ziekteverzuim(verzekering) en Arbodienstverlening nader te bekijken.

Wij horen graag waar u als ondernemer tegenaan loopt. Wellicht dat wij samen met u tot een oplossing of betere invulling van uw verzuimproblematiek kunnen komen.

Met vriendelijk groet,

Benny Okken

Asbestdak? Laat u niet verrassen!

Het asbestdakenverbod komt eraan. Dat betekent dat per 1 januari 2024 het hebben van een dak van asbesthoudend materiaal niet meer toegestaan is. Dit verbod geldt zowel voor bedrijven als voor particulieren. Het gaat dan om het deel van het dak dat met de buitenzijde in verbinding staat en de bijbehorende hoekstukken naar de gevel. Het heeft geen betrekking op andere asbesthoudende bouwdelen zoals gevelbekleding, dakbeschot, dakisolatie en ook niet op bijvoorbeeld asbesthoudende riolerings- en andere leidingen.

Risico’s

Door weersinvloeden en erosie van asbesthoudende daken kunnen na verloop van tijd asbestvezels vrijkomen. De gezondheidsrisico’s die hieraan zijn verbonden wil de overheid met dit verbod opheffen. In 1994 werd toepassing van asbesthoudende materialen al verboden. De hoeveelheid asbestdaken is in Nederland overigens zo groot dat het de vraag is of het wel mogelijk is dat alle asbestdaken tijdig gesaneerd kunnen worden.

Sanering

Als particulier mag u in sommige situaties en onder strikte voorwaarden zelf het asbest verwijderen. U loopt dan wel een mogelijk gezondheidsrisico omdat bij verwijdering asbestvezels kunnen vrijkomen. Voor het saneren van asbestdaken zijn ook gecertificeerde bedrijven in uw omgeving beschikbaar die het asbestdak op een verantwoorde en veilige manier kunnen verwijderen en afvoeren (zie www.ascert.nl). Er geldt momenteel nog een subsidieregeling, maar die is naar verwachting volgend jaar uitgeput.

Gevolgen van dit asbestdakenverbod?

Steeds meer verzekeraars passen de polisvoorwaarden aan in verband met het asbestdakenverbod.

Verzekeraars willen bij schade (bijvoorbeeld door brand of storm) niet meer alle bouw- en saneringskosten betalen, omdat de daken per 2024 sowieso al vervangen moeten worden. Dit kan aangepast worden door verandering van de voorwaarden of door middel van clausules. De meeste aanpassingen voorzien in een afschrijving op de asbesthoudende daken bij schade. Dit betekent een veel lagere schadevergoeding. Soms schrijft de overheid voor dat deelherstel bij schade niet mag, waardoor een compleet dak gesaneerd en vervangen moet worden. Verzekeraars betalen dan alleen een vergoeding voor de beschadigde platen en niet voor het gehele dak. Bij de stormschade van 18 januari 2018 zijn hier helaas al voorbeelden van, waarbij het moment van dakvervanging (met daarmee samenhangende kosten) dan toch voor verzekerden onverwachts vroeg kwam.

Met vriendelijke groet,

Hans van der Starren

AVG, wat moet ik ermee?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt eraan. Per 25 mei 2018 vervangt het de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG geldt voor alle ondernemers, van groot-zakelijk tot ZZP’er.

Wat kunt u doen als ondernemer?
Mogelijk hebt u al diverse maatregelen genomen om op 25 mei AVG-proof te zijn. U kunt daarbij denken aan technische maatregelen. Door het versleutelen van gegevens, zorgen voor een goede beveiliging en het frequent draaien van updates.

Ook organisatorische maatregelen zijn erg belangrijk. Dit kunt u doen door het opstellen van procedures en veiligheidsvoorschriften of een bewustwordingstraining van uw personeel. Welke informatie mag u opslaan en welke medewerkers kunnen daarbij? U blijft bijvoorbeeld verantwoordelijk voor persoonsgegevens van uw personeel, ook al komen deze bij uw salarisadministratiekantoor te liggen. In verwerkersovereenkomsten kunnen hier afspraken over gemaakt worden. Het opslaan van privacygevoelige informatie raakt daarmee ook al snel het risico van datalekken (of datahacken).

AVG en verzekeren
Op het gebied van AVG zult u aantoonbaar uw procedures moeten borgen. Een reguliere Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) biedt echter geen dekking voor schade of boetes door datalekken. Een cyberverzekering kan hier wel uitkomst bieden. Cybercriminaliteit is vandaag de dag een van de meest voorkomende gebeurtenissen, ook al bent u AVG-proof!

Een moedwillige aanval door een hack of Ddos-aanval, het verlies van een USB-stick, diefstal van uw laptop of misschien het falen van eigen of externe IT-systemen. Het zijn allemaal voorbeelden van situaties waarin veel (belangrijke) data verloren kan gaan of beschadigd kunnen worden met als gevolg: grote financiële schade voor uw bedrijf! De cyberverzekering bestaat uit zes dekkingsrubrieken:

  • Systeeminbraak; dekt de eigen kosten als gevolg van inbraak.
  • Privacy; dekt de gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens.
  • Digitale aansprakelijkheid; als uw website of e-mail onbedoeld het auteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus bevat, dekt deze module de hieruit voortvloeiende schade.
  • Hacking; dekt schade veroorzaakt door hackers.
  • Afpersing; beschermt u tegen de schade van hackers die uw website of data gijzelen. U krijgt bijstand van een security-adviesbureau en eventueel betaald losgeld wordt vergoed.
  • Omzetverlies door cyberaanvallen; dekt omzetverlies na een Ddos-actie of cyberaanval.

Met de komst van AVG en de verscherpte wetgeving is een cyberverzekering een absolute must in uw verzekeringspakket. Wilt u meer informatie? Ik praat u hier graag over bij.

Met vriendelijke groet,

Martijn Hartgerink

Adviseur zakelijk

Verzekeren is topsport!

Op 15 april is het weer zover, de 12e editie van de Hoogeveense Cascaderun staat dan op het programma. Als trotse hoofdsponsor van dit prachtige hardloopevenement zijn wij met Team Uiterwijk Winkel ook dit jaar met 75 fanatieke lopers goed vertegenwoordigd. De lopers van ons kantoor zijn dan ook al volop in training om te zorgen voor een nieuw persoonlijk record of misschien wel het verbreken van het kantoorrecord!

Ook in ons verzekeringsvak dienen wij continu in training te blijven. Zo is ons kantoor weer geheel WFT-proof voor de komende 3 jaar. In de afgelopen maanden hebben alle collega’s met succes diverse PE (permanent educatie) examens moeten afleggen om daarmee aan te tonen dat wij voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Dit is een verplichting voor iedereen die de vereiste WFT-diploma’s in bezit heeft en de waarde van het diploma wil laten behouden. Zonder het behalen van het PE-examen is het diploma niet meer geldig en verliezen we onze bevoegdheid om te mogen adviseren op dat betreffende deelgebied. Tijdens deze PE-examens wordt er getest op actuele kennis, adviesvaardigheden en competenties. Om onze kennis ieder jaar goed op peil te houden is het ook een verplichting om permanent actueel (PA) te zijn. Hiervoor krijgen wij om de 2 maanden een kennisupdate, welke wij kunnen doornemen met een bijbehorende kennisquiz. Na het afronden van deze permanent actueel kennisupdates ontvangen wij jaarlijks een certificaat die aantoont dat we vakbekwaam zijn.

Zoals u kunt lezen heeft de verzekeringswereld veel raakvlakken met topsport. Wij zijn eigenlijk het gehele jaar in training om te zorgen dat wij onze relaties optimaal kunnen bedienen en kunnen voorzien van de juiste informatie. De Cascaderun sluit daar mooi op aan. Ook daar moet je goed getraind voor zijn om het beste uit jezelf te kunnen halen en een toptijd te lopen. Wij zijn er op 15 april 2018 weer helemaal klaar voor en hopen dat de ruim 8.000 lopers en 30.000 toeschouwers wederom een geslaagde editie van het grootste hardloopevenement van Drenthe mogen beleven!

Sportieve groet,

Uiterwijk Winkel Verzekeringen

Een geïmporteerde auto verzekeren, zo geregeld?

Een auto kopen buiten Nederland en importeren. De laatste tijd zien en horen we het steeds meer; het importeren van een auto uit één van de omringende landen wordt steeds populairder. Een exclusief model, een auto boordevol accessoires of simpelweg omdat de geïmporteerde auto een stuk voordeliger is. Er zijn genoeg redenen te bedenken om een auto te importeren. Waarop moet u eigenlijk letten als u een geïmporteerde auto wil kopen?

 

Veel geïmporteerde duurdere auto’s komen uit Duitsland. Deze zijn over het algemeen niet uitgerust met een adequaat alarmsysteem. Als tussenpersoon is het belangrijk om te kijken bij welke verzekeraar de auto het beste verzekerd kan worden en of er ook beveiligingseisen worden gesteld. Wanneer er alarmeisen gelden voor een auto bespreken wij deze vooraf uitgebreid met onze relaties. Ook voor wat betreft het kostenplaatje is duidelijkheid vooraf beter. In sommige gevallen kan in combinatie met specifieke verzekeringen een aantrekkelijk aanbod gedaan worden voor het plaatsen van een vereist alarm. In de praktijk zien wij bij andere aanbieders helaas nog wel eens dat de alarmeisen niet altijd goed worden besproken en dat er een onbesproken alarmeis middels een clausule op de polis wordt opgenomen. Dat kan voor een erg vervelende situatie zorgen als u erbij diefstal van uw auto achter komt dat uw auto niet voorzien is van het juiste alarm en er daarom geen schadeuitkering kan volgen.

 

Het verzekeren van een geïmporteerde auto is dus niet zonder meer zo geregeld. Verzekeraars stellen hun eisen voor het verzekeren van de auto. De alarmsystemen zijn opgedeeld in vijf alarmklassen en het verschilt per verzekeraar welke alarmklasse of aanvullende beveiliging er geëist wordt. Dit is ook weer afhankelijk van het merk en type auto. Merken als Audi, Volkswagen en BMW zijn nog altijd erg geliefd bij het dievengilde en het diefstalrisico is dan ook het hoogst bij deze auto’s. Indien u voornemens bent om een auto te (laten) importeren, dan doet u er goed aan om uw tussenpersoon tijdig te benaderen om te vragen of voor uw auto ook aanvullende alarmeisen gelden. Als er al een alarmsysteem ingebouwd moet worden, dan kan dit beter gelijk goed gebeuren. Met de keuze uit meerdere aanbieders lukt het ons vrijwel altijd om ook qua alarmeis een prima passende aanbieding te doen.

Verzekeren, kan dat niet goedkoper?

Ondanks dat u hopelijk het afgelopen jaar geen schade heeft gehad, zult u vermoedelijk komend jaar geconfronteerd worden met hogere verzekeringspremies. Verzekeraars ontkomen er helaas niet aan om de laatste jaren de premies te laten stijgen. U bent nu vast benieuwd wat de redenen zijn van deze doorgevoerde verhogingen én waar u wellicht op uw verzekeringspremies kunt besparen?

Oorzaken

Eén van deze belangrijkste redenen zijn de steeds heftiger storm- en waterschades door klimaatsverandering. Zo kregen wij naar aanleiding van de storm die plaats vond op donderdag 18 januari bijna 200 schademeldingen in 2 dagen tijd. ‘s Avonds zijn onze collega’s van de schadeafdeling daarom extra bereikbaar geweest om de schademeldingen aan te nemen, zodat wij kunnen zorgen voor een snelle en vakkundige afhandeling. Het Verbond van Verzekeraars heeft de totale schade die deze storm heeft veroorzaakt geschat op ruim 90 miljoen euro.

Ook de technologische voortgang zorgt voor een toenemend aantal claims. Tablets en smartphones worden steeds vaker geclaimd op de aansprakelijkheids- of inboedelverzekering. Voorheen waren smartphones altijd standaard meeverzekerd op de inboedelverzekering. Gezien de hoge schadelast passen steeds meer verzekeraars deze dekking aan en sluiten sommigen zelfs deze apparaten van de dekking uit. Vervolgens wordt dan een optionele dekking (tegen een meerpremie) geboden om uw tablet of smartphone ook tegen val- en waterschade verzekerd te laten zijn.

Daarnaast neemt het aantal verkeersongevallen en de schadelast in Nederland toe. De premie voor uw autoverzekering stijgt omdat op basis van wetgeving bij letselschade steeds meer mensen steeds hogere bedragen kunnen claimen. Ook de voortschrijdende techniek in met name nieuwe auto’s zorgt voor een hogere schadelast. In 8 van de 10 bumpers zit tegenwoordig al electronica.

Verder is de hoogte van de assurantiebelasting nog altijd bepalend voor de hoogte van uw premie. Deze is per 1 januari 2013 verhoogd van 9,7 procent naar 21 procent. Een gemiddeld gezin betaalt hierdoor per jaar ongeveer 200 euro aan assurantiebelasting, welke rechtstreeks naar de overheid wordt doorgesluisd en waarvan dus geen schades betaald kunnen worden.

Meerwaarde

Zoals u leest is de verzekeringsbranche soms ook stormachtig.  Als onafhankelijk tussenpersoon kunnen wij deze ontwikkelingen goed voor u beoordelen en vertalen in verzekeringsoplossingen. Wij begrijpen dat u wilt besparen op uw verzekeringen en kijken daarom bij een premieverhoging ook naar beter passende oplossingen bij een andere maatschappij. Kortom, wij houden uw verzekeringspakket up-to-date, zodat u weet: Ik zit goed bij Uiterwijk Winkel!