Verzuim en Inkomen

Algemeen

Arbeidsongeschiktheid van u als ondernemer en/of uw personeel zorgt voor stress, extra drukte en veelal hoge kosten waar u als ondernemer niet op zit te wachten. Het is dan ook verstandig deze risico’s zorgvuldig in kaart te brengen en u hierover te laten adviseren.

Naast het financiële aspect zorgen complexe en steeds sneller veranderende wetgeving op het gebied van sociale zekerheid ervoor dat de keuzes die u maakt op dit vlak steeds belangrijker worden.

Wij hebben een team van specialisten op het gebied van verzuim- en inkomensrisico’s welke u optimaal kunnen ondersteunen en adviseren. Een op maat gemaakte oplossing voor u of uw personeel zal bijdragen aan rust en continuïteit binnen uw onderneming.

Bent u ondernemer en/of heeft u personeel in dienst, neemt u dan vrijblijvend contact op met één van onze specialisten om u bij te laten praten over de verschillende risico’s en hoe u hier de beste invulling aan kunt geven.

Voor u als ondernemer

Als zelfstandig ondernemer kunt u in geval van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid geen aanspraak maken op de werknemersverzekeringen, zoals geregeld in de sociale verzekeringswetten. U bent in geval van ziekte volledig op uzelf aangewezen. Arbeidsongeschiktheid kan mogelijk grote gevolgen hebben voor uw persoonlijke situatie en uw financiën.

Om dit grote financiële risico op te vangen kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Deze verzekering zorgt ervoor dat u een uitkering ontvangt op het moment dat u niet in staat bent om te werken als gevolg van een ziekte, ongeval of bijvoorbeeld psychen.

Er zijn veel verschillende soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in de markt verkrijgbaar met ieder hun eigen kenmerken, voordelen en nadelen. Het is daarom erg belangrijk om u hierin bij te laten staan door een deskundig adviseur welke de dekking aan laat sluiten op uw persoonlijke situatie en wensen. Tijdens de looptijd van uw verzekering blijven wij in contact met u zodat uw verzekering gedurende de looptijd altijd actueel blijft.

Voor uw medewerkers

Uiterwijk Winkel Verzekeringen BV levert u maatwerk als het gaat om beheersbaar houden van verzuimrisico’s. Denk hierbij aan het verzekeren en voorkomen van verzuim, het inschakelen van een Arbodienst, maar ook aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het treffen van een WGA-hiaatverzekering.

Als ondernemer krijgt u een steeds grotere verantwoordelijkheid met betrekking tot verzuim van uw personeel. Door veranderende wetgeving bent u bijvoorbeeld als werkgever 12 jaar financieel verantwoordelijk voor een zieke of arbeidsongeschikte (ex-)medewerker. Dit geldt zelfs voor medewerkers die tijdelijk bij u werken.

De keuzes die u op dit gebied maakt, hebben een grote invloed op uw bedrijfsvoering. Goed advies is hierbij noodzakelijk. Onze gespecialiseerde adviseurs helpen u de complexe materie beter te begrijpen. Zij zijn in staat de veranderende wet- en regelgeving te vertalen naar uw praktijk en u te helpen bij het maken van de juiste keuzes.

Voor u als Uitzend- en Payrollbedrijf

Als verzekeringskantoor hebben wij voor de uitzendbranche collectiviteitsafspraken gemaakt met verzekeraars en aangesloten branchepartijen om tot een uitstekende dekking te komen tegen een scherpe premie.

Ziekteverzuim
Uitzendkrachten zijn het grootste en meeste waardevolle kapitaal van u als ondernemer, belangrijk is dan ook dat u uw werknemers optimaal tevreden houdt en kunt sturen bij verzuim. Verzuim is namelijk één van de grootste kostenposten waar uitzendbureaus mee te maken hebben. U kunt als ondernemer op verschillende manieren zorgen dat u grip op uw werknemers en het verzuim houdt, bijvoorbeeld door zelf actief te handelen bij verzuim of door het inschakelen van een deskundige casemanager. Wij kunnen u hierbij helpen, maar ook als het gaat om het verzekeren van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte gedurende de looptijd van het arbeidscontract.

Eigenrisicodragen WGA en Ziektewet
Zelf zijn wij een groot voorstander van eigenrisicodragen omdat u hiermee als uitzendbureau echt het verschil kunt maken door zelf actief te sturen op re-integratie en niet langer overgeleverd bent aan de inspanningen vanuit het UWV. Hiermee bespaart u op uw (verzuim)kosten, krijgt en behoudt u grip op uw verzuim en creëert u meer betrokkenheid tussen u en de zieke uitzendkracht.

Premieverhogingen
Zoals u wellicht hebt vernomen hebben meerdere verzekeraars zich ten aanzien van verzuim en eigenrisicodragen WGA en Ziektewet teruggetrokken uit de uitzend- en payrollsector of hun premies/eigen risico’s (fors) verhoogd. Redenen hiervan zijn o.a. de intreding van de Wet WAB, de lage marktrente, het toenemende verzuim in Nederland en de gevolgen van het coronavirus. Daarnaast heeft het UWV de maximale premie ten aanzien van het Ziektewetrisico de afgelopen jaren fors verhoogd.

Unieke dienstverlening
Uiterwijk Winkel Verzekeringen heeft als één van de weinige partijen in Nederland, verschillende oplossingen voor het verzekeren van Verzuim, Ziektewet en WGA-eigenrisicodragen alsmede de uitvoering / begeleiding voor Uitzend- en Payrollbedrijven. Bovendien hebben wij een exclusieve samenwerking met een grote verzekeraar en diens uitvoerder. Een goed verzuimbeleid en een juiste afdekking van dit risico zal het toekomstige verschil gaan maken in uw marge en kostprijs.

Enkele kenmerken van onze dienstverlening:

  • Analyse en advies UWV vs. Eigenrisicodragen;
  • Verzekeringen/oplossingen voor verzuim, eigenrisicodragen WGA- en Ziektewet;
  • Scherpe en stabiele tarieven zonder eigen risicoperiode;
  • Uitvoering door een gespecialiseerde partij;
  • Snelle en adequate afhandeling van uitkeringen;
  • Verzekeringen voor ABU/NBBU-aanvulling.

Persoonlijk contact
In een persoonlijk gesprek praten wij u graag bij over de mogelijkheden, want naast het advies is het persoonlijk contact en de klik tussen beide partijen ons inziens minstens zo belangrijk om tot een duurzame relatie te komen.

Contact opnemen
Maak een afspraak!
Bel met ons voor een advies op maat
Verzuim en Inkomen
Marco Smit
Relatiebeheer buitendienst/ Directie
T: 0528-280500
E: m.smit@uiterwijkwinkel.nl
Benny Okken
Buitendienst adviseur
T: 0528-280565
E: b.okken@uiterwijkwinkel.nl
Serana Flokstra
Binnendienst adviseur
T:
E: s.flokstra@uiterwijkwinkel.nl
Eline Zuidhof
Binnendienst adviseur
T:
E: e.zuidhof@uiterwijkwinkel.nl
Marieclair Beijert
Binnendienst polisbeheer
T: 0528-280564
E: m.beijert@uiterwijkwinkel.nl