Compensatie transitievergoeding: Aanvraag mogelijk vanaf 1 april 2020!

Als werkgever kunt u mogelijk vanaf 1 april aanstaande compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die u hebt betaald aan uw werknemer(s) waarvan het dienstverband na twee jaar ziekte is beëindigd. Zeker in tijden van crisis zoals deze is het goed hier tijdig gebruik van te maken.

Voorwaarden voor compensatie

Wanneer uw werknemer meer dan 2 jaar ziek is mag u de arbeidsovereenkomst beëindigen. Uw werknemer kan dan een transitievergoeding krijgen. Als werkgever kunt u hier vanaf 1 april 2020 compensatie voor aanvragen bij het UWV.

Voor het aanvragen van de compensatie gelden de volgende voorwaarden:

 • Het dienstverband is geëindigd op of na 1 juli 2015.
 • Het dienstverband is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (na een periode van twee jaar loondoorbetaling bij ziekte).
 • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
 • U heeft voor de werknemer een transitievergoeding betaald.

Slapende dienstverbanden

Heeft u als werkgever werknemers (gehad) die na een periode van twee jaar ziekte niet zijn ontslagen en niet meer bij u werken? Dan is er sprake van een slapend dienstverband. In dit geval is het belangrijk deze werknemers zo spoedig mogelijk in kaart te brengen omdat deze werknemers, wanneer zij bij u aankloppen, alsnog recht hebben op een transitievergoeding. Wel gelden er dan aangepaste regels met betrekking tot de hoogte van de compensatie in verband met de verschoven ontslagdatum.

Aanvraag compensatie

Wanneer u de aanvraag voor de compensatie van de transitievergoeding in wilt dienen is het belangrijk om de benodigde documenten alvast te verzamelen. Op de website van het UWV vindt u een overzicht van de voorwaarden, benodigde documenten en de aanvraagroute.

Vragen?

Neemt u voor vragen contact met één van onze verzuim- en inkomensadviseurs op. Zij kunnen u helpen de juiste route te bewandelen. Wij zijn u graag van dienst.

Wijziging Arbowet per 1 juli 2017: tijd voor controle van uw Arbocontract!

Per 1 juli 2017 zal de Arbowet worden aangepast. In deze wet staan de regels over de gezondheid, veiligheid en welzijn van uw medewerkers. Er zullen een aantal belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd welke de nodige aandacht verdienen. Het is daarom verstandig om u goed en tijdig voor te bereiden en onderstaande informatie te delen met uw medewerkers en ondernemingsraad.

Bent u klaar voor de nieuwe Arbowet?

Met de vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie, versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van preventiemedewerker en verbetert het de voorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts.

Wij hebben hieronder de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet:

 • Iedere werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts via een “open spreekuur”;
 • Iedere werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts;
 • De aangestelde bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken;
 • Afspraken over Arbodienstverlening moeten worden vastgesteld in een “basiscontract Arbodienstverlening”. In dit contract dient in ieder geval te staan:
  • De wijze van ziekteverzuimbegeleiding.
  • Dat de bedrijfsarts toegang heeft tot iedere werkplek.
  • Op welke wijze de Arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren.
  • Hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerkers en de OR zijn geregeld*.
  • Actualisatie en toetsing van Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)*.
  • Hoe de werknemers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion.
  • Hoe de klachtenprocedure werkt.
  • Hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

 

(*) In de week van 12 tot 16 juni is het de week van de RI&E. Meer informatie kunt u vinden op de volgende website: https://www.weekvanderie.nl.  

Uitvoering en handhaving

Vanaf 1 juli 2017 zijn alle werkgevers in Nederland wettelijk verplicht een basiscontract op te stellen waarin bovenvermelde zaken zijn vastgelegd. Voor alle lopende contracten geldt dat deze uiterlijk één jaar later aangepast dienen te zijn.

De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zal actief gaan controleren op de aanwezigheid en juistheid van dit basiscontract. Wanneer een dergelijk contract niet aanwezig of onvolledig is, zal de Inspectie SZW de betreffende werkgever hiervoor een boete opleggen en alsnog naleving eisen.

Meer weten?

Heeft u (nog) geen aanstelling bij een bedrijfsarts en/of Arbodienstverlener? Of heeft u de gewijzigde afspraken (nog) niet in een basiscontract (laten) vastleggen? Of heeft u de behoefte aan een training van de preventiemedewerker? Dan adviseren wij u dit spoedig te regelen. Voor vragen kunt u contact opnemen met één van onze verzuim- en inkomensspecialisten op telefoonnummer 0528-280565 of via e-mail verzuim@uiterwijkwinkel.nl.

Uiterwijk Winkel Verzekeringen blijft hoofdsponsor Cascaderun

Hoogeveen – Uiterwijk Winkel Verzekeringen heeft zijn betrokkenheid als hoofdsponsor van de Hoogeveense Cascaderun verlengd voor de komende drie edities.

De nieuwe overeenkomst is vorige week op het kantoor van Uiterwijk Winkel Verzekeringen ondertekend door de directie van Uiterwijk Winkel en het bestuur van de Hoogeveense Cascaderun. Jan Eitink, al vele jaren actief als vrijwilliger van de Cascaderun-sponsorcommissie, geeft aan bijzonder verheugd te zijn dat de uitstekende samenwerking met Uiterwijk Winkel Verzekeringen de komende jaren kan worden voortgezet. ‘Uiterwijk Winkel Verzekeringen is een betrokken hoofdsponsor en sportiviteit staat bij het bedrijf hoog in het vaandel.’ Erik van der Laan van Uiterwijk Winkel Verzekeringen: ‘De Cascaderun heeft een positieve invloed op de gezondheid van de vele deelnemers in onze regio. Bovendien brengt het evenement veel mensen op de been en heeft de Cascaderun Hoogeveen op een positieve manier op de kaart zet. Daarom blijven we graag als hoofdsponsor aan dit geweldige Hoogeveense evenement verbonden.’