Ziektewet Eigen Risicodragerschap, Verzuim van medewerkers binnen Sector 52 en 45.

Zoals u weet hebben meerdere aanbieders van Verzuim- en Eigen Risicodragerschap Ziektewet zich teruggetrokken uit de Uitzend- en Payrollsector dan wel hun premies/eigen risicoperiodes (fors) verhoogd.

Wij hebben echter, als één van de weinige partijen in Nederland, wel verschillende (verzekerings-)oplossingen voor Ziektewet Eigen Risicodragerschap, Verzuim en uitvoering/begeleiding van uw medewerkers binnen Sector 52 en 45.

> Oplossingen

Contact opnemen
Maak een afspraak!
Bel met ons voor een advies op maat