De oogst: van slagbomen tot bieten

Mijn naam is Piet Vos. Deze keer aan mij de eer om namens Uiterwijk Winkel Verzekeringen in deze column/blog iets te vertellen over mijn werkzaamheden binnen ons bedrijf.

Mijn naam is Piet Vos. Deze keer aan mij de eer om namens Uiterwijk Winkel Verzekeringen in deze column/blog iets te vertellen over mijn werkzaamheden binnen ons bedrijf. Sinds 18 jaar ben ik binnen ons bedrijf werkzaam als relatiebeheerder in de buitendienst. De afgelopen jaren bedien ik specifiek onze agrarische relaties. Met een achtergrond als boerenzoon is dit voor mij een perfecte combinatie.

piet

Waar gehakt wordt, vallen spaanders

Als relatiebeheerder ben ik veel de http://cialis-discount-coupon.com/ boer op. Onderweg en op de boerenerven gebeurt er nog wel eens wat. In deze periode zijn veel akkerbouwers druk met het binnenhalen van hun oogst en, zoals het spreekwoord zegt: ‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders!’. Een aantal jaar geleden leek dit letterlijk het geval. Eén van onze relaties werd namelijk door de provincie aansprakelijk gesteld voor het aan flarden rijden van een slagboom.
Na het oogsten van een perceel reed onze klant met zijn tractor en rooimachine over een brug met slagboom. Verderop maande een dienstauto van de Provincie hem tot stoppen en verweet hem, op basis van een verklaring van de brugwachter, door een gesloten slagboom te zijn gereden. Ondanks het feit dat onze relatie stellig ontkende volgde een claim van duizenden euro`s. Namens relatie hebben wij verweer gevoerd tegen deze claim. Onze aanvullende vragen bleken voor de brugwachter lastig te beantwoorden. Ondanks herhaaldelijke verzoeken hebben we nooit een met bewijs ondersteunde verklaring ontvangen. De vork heeft waarschijnlijk toch anders in de steel gezeten. Na het uitblijven van enige reactie is het dossier dan uiteindelijk ook gesloten zonder dat het voor onze relatie consequenties had.

Jaarlijks gesprek

Ook wanneer één van onze relaties een schade heeft kunnen we dit bijna altijd voor alle partijen op een bevredigende manier afwikkelen. Belangrijk onderdeel van onze werkwijze is namelijk een jaarlijks gesprek met onze bestaande relaties. Tijdens dit onderhoud bespreken we welke wijzigingen er op het bedrijf van onze relatie heeft plaatsgevonden. Waar nodig passen we de dekkingen binnen hun AgriTotaalPlan hier op aan. Het pakket blijft zo ten alle tijde up-to-date en voor onze relatie is het duidelijk waar hij aan toe is. In combinatie met een uitgebreide dekking, waarbij wij bijvoorbeeld het risico op onderverzekering wegnemen mogen wij steeds meer agrarische ondernemers als klant verwelkomen!
Genoeg werk dus om mijn agenda te vullen.

Mijn eigen bieten heb ik tussendoor al wel kunnen oogsten.
Hopelijk is de oogst voor de akkerbouwers net zo succesvol!

Met vriendelijke groet,
Piet Vos

bieten

Een dag ziek? Dat is dan € 250, – alstublieft!

Beste lezer. In deze 2de bijdrage mag ik, Marco Smit, wat vertellen over mijn werkzaamheden binnen Uiterwijk Winkel Verzekeringen. Ik stel me kort even voor:

Beste lezer. In deze 2de bijdrage mag ik, Marco Smit, wat vertellen over mijn werkzaamheden binnen
Uiterwijk Winkel Verzekeringen.

Ik stel me kort even voor:

Net als ons bedrijf ben ik een echte Hoogevener. In 2005 ben ik in dienst getreden en sinds enkele jaren actief als gespecialiseerd adviseur op het gebied van zorg, verzuim en inkomen.

In deze rol helpen mijn collega`s en ik werkgevers met het in kaart brengen van de risico`s op dit gebied, dragen we oplossingen aan en dringen wij cialis 20 mg coupon (waar mogelijk) de kosten rondom het verzuim van werknemers terug. Werk dat me energie geeft omdat ik als specialist op het gebied van verzuim en inkomen voor ondernemers echt een verschil kan maken.

Een zieke werknemer kost een werkgever namelijk gemiddeld zo`n € 250, – per dag.

Naast het doorbetalen van het loon, moet een ondernemer bijvoorbeeld op zoek naar een vervanger (of genoegen nemen met het productieverlies) en de werknemer zo goed mogelijk ondersteunen tijdens het re-integratietraject.

Goed zorgen voor arbeidsongeschikte medewerkers en een goede re-integratie is natuurlijk erg belangrijk. Voor een werkgever is het daarnaast dus ook een flinke kostenpost.

Mede gelet op bovenstaande besteden wij in ons advies veel aandacht aan het voorkomen van uitval door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Deze extra aandacht voor gezondheid en vitaliteit van werknemers kan een ondernemer veel opleveren. Zo is een medewerker die in zijn vrije tijd beweegt en let op zijn voeding duidelijk minder vaak ziek. Daarnaast is een gezonde en fitte(re) werknemer positiever, productiever en kan hij of zij beter omgaan met stress. Voor zowel ondernemer als werknemer dus een positieve verbetering. Voor mij persoonlijk hebben deze inzichten er aan bijgedragen dat ik nog beter ben gaan letten op mijn eigen vitaliteit en gezondheid. Zo ben ik bewust bezig met inspanning, ontspanning en voeding, het geen mij energie geeft en sterker maakt. Vanuit mijn overtuiging probeer ik ook anderen op dit vlak te motiveren.
Vitaliteitsmanagement stelt elke organisatie in staat om gezondheidswinst te boeken en zo de kosten rondom verzuim terug te dringen. Wij praten ondernemers graag bij over de mogelijkheden.

Onze volgende column/blog zal verder worden verzorgd worden door mijn collega Thijs Jagt gespecialiseerd in het adviseren van particuliere en klein zakelijke relaties.

Met vriendelijke groet,

Marco Smit